Česká verze Slovenská verze

Ing. arch. Petr Fišer- narozen 1983, Děčín
- absolvent všeobecného gymnázia, Kroměříž
- absolvent ČVUT Fakulty stavební, obor Architektura a stavitelství,
  Praha
- REKO-AM, s.r.o., projektant - architekt, Praha
- Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o.,
  architekt junior, Praha
- Key Project, s.r.o., samostatný projektant, Praha
- Kamark, s.r.o., projetování interierů a staveb, Praha 

Nabízím komplexní služby architekta v oblasti design interiery. Při realizaci návrhu je pro mě důležitý názor klienta, jeho nároky, potřeby, pocity a představy o bydlení, neboť navržené prostory slouží klientům, nikoliv autorům projektu. Při designu interieru a rekonstrukce jádra předkládám barevné a materiálové řešení dle představ klienta. Razím heslo, že estetika je pouze jednou složkou návrhu a ve svých návrzích se snažím o co největší možnou míru funkčního využití. Během jednotlivých fází návrhu a rekonstrukce jadra jsou samozřejmostí průběžné konzultace s klientem, který má po celou dobu možnost připomínek a případných změn. Ke svým návrhům přistupuji svědomitě tak, aby s výsledek mé práce byl klient spokojený a obdržel projekt v odpovídající kvalitě zpracovaní.

kontakt

orientační ceny návrhů interiérů


Stránky: 1|2
  

Stránky: 1|2
| KAMARK ČR, +420 271 752 000, e-mail: info@kamark.cz, www.kamark.cz | KAMARK SR, tel.: +421 484 151 858, e-mail: info@kamark.sk, www.kamark.sk |